TeRiMa KaSiH PeNgIkUt SeTiA

Khamis, 14 Jun 2012

Job Vacancies UiTM


Universiti Teknologi MARA (Perlis) dengan ini mempelawa calon-calon Bumiputera Warganegara Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi kekosongan jawatan tetap bagi memenuhi Wawasan 2020 Negara.


BIL

JAWATAN
GRED
SKIM PERKHIDMATAN

JADUAL GAJI


MINIMUM

MAKSIMUM

A.

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

1

PENGURUS ASRAMA

N41

Pengurus Asrama

P1

RM1910.02

-

RM5468.52


B.

KUMPULAN PELAKSANA


1

PENOLONG PENGURUS TAMAN/LADANG

G27

Penolong Pengurus Taman/Ladang

P1

RM1362.85

-

RM3567.33


2

PEGAWAI EKSEKUTIF

N27

Penolong Pegawai Tadbir

P1

RM1361.14

-

RM3565.62


3

PENOLONG PEGAWAI KESATRIA

S27

Penolong Pegawai Kesatria

P1

RM1361.14

-

RM3565.62


4

PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN

U29

Penolong Pegawai Perubatan

P1

RM1311.58

-

RM3599.85


5

PENOLONG AKAUNTAN

W27

Penolong Akauntan

P1

RM1366.27

-

RM3570.75

6
KERANI
N17

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
P1
RM927.03
-
RM2526.03


7

PEMBANTU PERPUSTAKAAN

S17

Pembantu Perpustakaan

P1

RM927.03

-

RM2526.03


8

JURURAWAT MASYARAKAT

U19

Jururawat Masyarakat

P1

RM935.57

-

RM2560.18


9

PEMBANTU AM PEJABAT

N1

Pembantu Am Pejabat

P1

RM733.54

-

RM1782.67

A.

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL


1)


PENGURUS ASRAMA (GRED N41)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


(c)

(i)

Ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau(ii)

Ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada RM2114.43);


dan
(d)

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.(Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki ijazah dalam bidang Perhotelan, Masakan, Pemakanan atau Kesihatan Komuniti).
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pengurus Asrama adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Pengurus Asrama Gred N41, tertakluk kepada kekosongan jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-


(a)

(i)

Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c) di atas; atau(ii)

Lulus Peperiksaan Khas


(b)
Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
B.

KUMPULAN PELAKSANA


1)

PENOLONG PENGURUS TAMAN/LADANG (GRED G27)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


(c)

(i)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau(ii)
Diploma dalam bidang sains gunaan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau(iii)

Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.


dan
(d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Taman/Ladang adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pengurus Taman/Ladang Gred G27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-


(a)

(i)

Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; atau(ii)

Lulus Peperiksaan Khas; dan


(b)

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.2)

PEGAWAI EKSEKUTIF (GRED N27)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


(c)

(i)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
(Gaji permulaaan ialah pada RM1361.14); atau(ii)
Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada RM1661.95); atau(iii)

Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada RM1737.15);


dan


(d)

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.(Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki diploma dalam bidang Pentadbiran Awam, Pengurusan, Teknologi Maklumat atau  Komunikasi dan Media).Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Pembantu Setiausaha Pejabat, Pembantu Tadbir (Kewangan), Pengurus Stesen, Pemeriksa Cap Jari dan Penyelia Jurupakaian adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-


(a)

(i)

Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; atau(ii)

Lulus Peperiksaan Khas; dan


(b)

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


3)

PENOLONG PEGAWAI KESATRIA (GRED S27)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


(c)

(i)

Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dan mempunyai pengetahuan berhubung dengan peraturan-peraturan Angkatan Tentera Malaysia atau Polis Diraja Malaysia; atau(ii)

Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya dan mempunyai pengetahuan berhubung dengan peraturan-peraturan Angkatan Tentera Malaysia atau Polis Diraja Malaysia
(Gaji permulaan ialah pada RM1661.95) ; atau(iii)

Bekas Inspektor Polis Diraja Malaysia atau Leftenan Angkatan Tentera Malaysia atau yang setaraf dengannya dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik;


(d)

Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera seperti yang berikut:(i)

Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;(ii)

Berat badan sekurang-kurangnya 48kg bagi lelaki dan 46kg bagi wanita;(iii)

Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 79sm dan semasa menarik nafas 84sm (lelaki sahaja);(iv)

Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata; dan(v)

Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat.


dan
(e)

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan bagi calon di perenggan 1 (c) (i) dan (ii) diatas

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Kesatria dan Jurulatih Kawat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Kesatria Gred S27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-


(a)

(i)

Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; atau(ii)

Lulus Peperiksaan Khas; dan


(b)

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


4)
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN (GRED U29)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


(c)

Diploma Pembantu Perubatan daripada Kolej Pembantu Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia.(Gaji permulaan ialah pada RM1687.59);


dan
(e)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


5)


PENOLONG AKAUNTAN (W27)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;(c)

(i)

Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada RM1667.08); atau(ii)

Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada RM2650.63).


dan
(d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-


(a)

(i)

Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c) di atas; ATAU(ii)

Lulus Peperiksaan Khas ; dan


(b)

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.6)


PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (GRED N17)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


(c)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


dan

(d)

Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.(Keutamaan diberi kepada calon yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).7)


PEMBANTU PERPUSTAKAAN (GRED S17)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


(c)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;


dan

(d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.8)


JURURAWAT MASYARAKAT (GRED U19)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;


(c)

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan(ii)

Tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Jururawat Masyarakat yang diiktiraf oleh kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia dan Lembaga Bidan Malaysia;
(Gaji permulaan ialah pada RM1824.27).


dan

(d)

Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Atendan Kesihatan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan  Jururawat Masyarakat Gred U19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:-

 

(a)


Mempunyai kelayakan di perenggan (c) di atas.


(b)

Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.9)


PEMBANTU AM PEJABAT (GRED N1)


Calon bagi lantikan memiliki kelayakan seperti berikut:-


(a)

Warganegara Malaysia;


(b)

Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)


(i)

Berpelajaran di peringkat sekolah rendah bantuan penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

 


(ii)

Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan.

 (Gaji permulaan ialah pada RM779.69);CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN
a.

Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA.

b.

Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang UiTM (Perlis) di http://www.perlis.uitm.edu.my atau boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA (Perlis), Kampus Arau.
c.

Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.

d.

Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.

e.

Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

Tarikh tutup permohonan adalah pada  26 JUN 2012.

Sila kemukakan permohonan kepada:


 

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (PERLIS)

02600 ARAU

PERLIS

NO.TEL: (04-9882000 / 2005 / 2200 / 2207)


1 ulasan:

JunAina berkata...

kalulah Jun ada kelayakan2 tersebut nak sahaja mintak kerja kat sana, boleh balik dok kat perlis.

Link Within

Related Posts with Thumbnails